Φωτισμός

Επιλογή σεναρίων φωτισμού ανάλογα τη δραστηριότητα ή τη διάθεση σας.

Κλιματισμός

Έλεγχος θέρμανσης, ψύξης & αερισμού σύμφωνα με τη χρήση του χώρου ή τις ανάγκες σας.

Εικόνα & Ήχος

Κεντρικός απλοποιημένος έλεγχος εικόνας & ήχου για κάθε χώρο ξεχωριστά.

Σκίαση

Έλεγχος περσίδων και ρολών εξαρτώμενα από εξωτερικές συνθήκες ή βάση προγράμματος.

Ασφάλεια & Προστασία

Ενίσχυση συστήματος ασφαλείας με κάμερες και συνεχής έλεγχος για προβλήματα σε σε τεχνικές υποδομές.

Οπτικοποίηση

Πλήρης έλεγχος μέσω υπολογιστή, tablet, smartphone κ.α., τοπικά ή απομακρυσμένα.

Διαχείριση ενέργειας

Καταγραφή και βελτιστοποίηση χρήσης ενέργειας με σημαντικά περιβαντολλογικά και οικονομικά οφέλη.

Δίκτυα & Επικοινωνίες

Ενσύρματα ή και ασύρματα, εξασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη επικοινωνία όλων των υποσυστημάτων.

Ενοποίηση συστημάτων

Ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων ώστε να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

 • sonos_logo.png
 • modbus-logo.png
 • json_logo.png
 • enocean_logo.png
 • dali_logo.png
 • hvac_logo.png
 • amazon_alexa_logo.png
 • xml_logo.png
 • ssl_logo.png
 • mqtt_logo.png
 • philips_hue_logo.png
 • bacnet_logo.png
 • dmx512_logo.png
 • knx_logo.png
 • ekey-logo.png
 • zigbee_logo.png